Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 48/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Преподавател във ВУЗ иска да му се изплаща допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит за периода на висше образование в Русия, и за периода на аспирантурата/докторантурата му?