- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 47/2022

ВЪПРОС: При ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, имат ли учителите – членове на синдикат право на допълнителните 8 работни дни към полагаемите се 48 работни дни по НРВПО?