Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 45/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Законосъобразно ли е работодателят да изисква подписване на приемо-предавателен протокол или декларация за получаване на оформената трудова книжка от служителя при изменение или прекратяване на трудовото правоотношение?