Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 44/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Законосъобразно ли е при вътрешно заместване на служител да се прилага чл. 120 КТ, вместо чл. 259 КТ?