Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 43/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: В какви случаи и в какъв срок работникът или служителят има право да претендира по съдебен ред да му бъде изплатено от работодателя обезщетението при пенсиониране по чл. 222, ал. 3 КТ? Дължат ли се данъци и осигурителни вноски върху обезщетението?