Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 43/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Какъв е минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд от 01.04.2022 г. - 1,00 лв., или 1,07 лв. за отработен нощен час?