Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 42/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Прекратяваме трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ на пенсионер, който получава пенсия поради навършена възраст и стаж. Следва ли да му изплатим обезщетение на основание чл. 222, ал. 1 КТ - един месец, за оставане без работа?