- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 42/2022

ВЪПРОС: Член 120 КТ допуска при производствена необходимост работодателят да възложи на работника или служителя временно друга работа, включително в друго предприятие. Моля за разяснение, какво означава „друго предприятие“.