Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 41/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: След възстановяване от съда на служител, чийто трудов договор е бил прекратен, по какъв начин следва да бъде възстановен на работа: с допълнително споразумение към трудовия му договор, или с нов трудов договор?