Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 41/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Работник представя болничен лист за три работни дни. Работодателят го обжалва. Все още няма произнасяне по жалбата. Следва ли да се начислят дните като болничен и да се заплатят от работодателя?