Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 40/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: На служител със сключен трудов договор с български работодател и дългосрочно командирован в страна извън ЕС, дължат ли му се за периода социални придобивки от българския работодател и по-конкретно ваучери за храна?