Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 37/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Заплащането на нощен труд влиза ли освен в брутното трудово възнаграждение, така също и в обезщетението при пенсиониране по чл. 222, ал. 3 КТ? Възнаграждението за нощен труд допълнително плащане с постоянен или с непостоянен характер е?