Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 36/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Издадена е заповед на работодателя, с която се определят длъжностите, на които се полага отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труд - при специфични условия на труд и за ненормиран работен ден. Полагат ли се тези видове отпуски при продължително отсъствие от работа - болничен или майчинство?