Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 35/2023

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Може ли учител, който е в неплатен отпуск, да работи по заместване в същото училище, а друг учител да бъде нает по заместване за неговата длъжност?