Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 35/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Какво е правилното правно основание от Кодекса на труда, което се вписва при сключване на трудов договор за вътрешно заместване по чл. 259 КТ?