Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 34/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Необходимо ли е да се изисква разрешение от инспекцията на труда за прекратяване на трудов договор на служител, който е пенсионер по стаж и възраст, но има решение на ТЕЛК, което е издадено преди назначаване във фирмата?