Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 33/2022

Автор: Лариса Тодорова,
В предприятието се извършват съкращения. Една от съкратените позиции се заема от майка в отпуск по майчинство. На нейно място е назначен заместник, който има решение на ТЕЛК с повече от 50% инвалидност.