Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 31/2022

Автор: Лариса Тодорова,
Служител придобива право на пенсия през 2020 г. Към момента на придобиване на правото има 8 години трудов стаж във фирмата, но продължава да работи.