Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 30/2023

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Възнамеряваме да сключим допълнително споразумение със служител за вътрешно заместване във връзка с чл. 259 КТ (за около една година, до завръщане на титуляря), при което заместващият ще изпълнява длъжността само на замествания.