Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 3/2022

Автор: Лариса Тодорова,
На 08.12.2020 г. е прекратено трудовото правоотношение на служителка. Възстановена е на работа на 22.11.2021 г. Полага ли й се платен годишен отпуск за времето, през което е била без работа поради уволнението, което е признато за незаконно от съда, при условие че времето от датата на уволнението до възстановяването на работа се признава за трудов стаж?