Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 29/2023

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Издаването на болничен лист прекратява ли автоматично разрешен със заповед платен годишен отпуск, или е необходимо заявление от лицето, че поради излизане в друг вид отпуск желае да му бъде прекратен разрешеният платен годишен отпуск, съгласно разпоредбите на чл. 175, ал. 1 КТ?