Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 28/2022

Автор: Лариса Тодорова,
Служител работи по трудово правоотношение и е упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст преди сключване на трудовия договор.