Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 26/2023

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Трябва ли да трудоустроим назначен служител, който е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през септември 2021 г. и има експертно решение на ТЕЛК, със срок до 01.12.2021 г., т. е. то е издадено преди навършване на пенсионната му възраст и става пожизнено?