Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 23/2022

Автор: Лариса Тодорова,
Във връзка с полагаем допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден съгласно чл. 156, ал. 1, т. 2 КТ (не по-малко от 5 работни дни) възникват следните въпроси: