Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 22/2023

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: В дружеството се проведе общо събрание на служителите и се взе решение да се предостави социална придобивка за всички служители - ваучери за храна на стойност 100 лв. за пълен отработен месец, при заетост 8 часа, т. е. пропорционално на отработеното време.