Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 21/2023

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Какъв е размерът на платения годишен отпуск, който се полага на лице, заемащо длъжност „заместник-кмет“ на община, предвид разпоредбата на чл. 31, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, според която ръководните служители по трудово правоотношение в централните и териториалните органи на изпълнителната власт, заемащи някоя от длъжностите по чл. 19, ал. 2, 3 и 4 от Закона за администрацията (какъвто е кметът на общината), и техните заместници (т.е. заместник-кметът) имат право на 30 работни дни?