Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 21/2022

Автор: Лариса Тодорова,
Служителка работи в шивашка фирма, като трудовото възнаграждение, което получава, е под минималната работна заплата за страната. Липсват данни за неизпълнение на трудовите норми по нейна вина. Законосъобразни ли са действията на работодателя?