- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 2/2022

Как се определя базата за изчисляване на обезщетението по чл. 222, ал. 1 КТ, когато в месеца преди прекратяване на трудовия договор работникът е ползвал пет работни дни платен годишен отпуск?