Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 19/2023

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Как се зачита трудов стаж при отработен непълен месец? Лицето е назначено на работа на 11.01.2023 г. и освободено от длъжност, считано от 01.02.2023 г. (първи ден без осигуряване). Въпросът ми е при оформянето на трудовата книжка 21 дни ли му се зачитат за трудов стаж, или 20 дни?