Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 16/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Изплащаме на наш служител обезщетение за неползван платен годишен отпуск на основание чл. 224 КТ. Трябва ли да преизчислим обезщетението с коефициента по чл. 18, ал. 2 НСОРЗ?