Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 14/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Трудовото правоотношение на работник, който отговаря на условията за придобиване право на пенсия по чл. 68а КСО, е прекратено поради неговата смърт.