Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 13/2023

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Главен счетоводител на училище съм с правоотношение, възникнало на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ през 2015 г.