Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 13/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Съществува ли възможност документооборотът, свързан с полагането и отчитането на извънредния труд, да се води електронно? Може ли специалната книга за отчитане на положения извънреден труд да бъде под формата на електронен документ?