Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 11/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Има ли право работодателят да прекрати трудовия договор на служител, придобил право на пенсия по чл. 68, ал. 3 КСО? В случай че има такова право - дължи ли обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ?