Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 10/2022

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Служител прекратява трудовия си договор поради заболяване на основание чл. 327, ал. 1, т. 1 КТ. Дължи ли му работодателят обезщетение по болест и ако да - какъв е срокът за изплащането му?