Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 07/2023

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: Когато служител започне работа в условията на ненормиран работен ден по средата или в края на календарната година, допълнителният отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 2 КТ в пълен размер ли се полага, или пропроционално на времето, през което служителят ще работи в условията на ненормиран работен ден?