Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 05/2023

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: В какъв срок, след прекратяване на трудовия договор, поради съкращаване на щата - чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, работникът следва да депозира молба за изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ?