Принтиране

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 01/2023

Автор: Лариса Тодорова,
ВЪПРОС: В случай че след завършване на обучението въз основа на договор по чл. 234 КТ (обучението е за повишаване и усъвършенстване на квалификацията, без промяна на длъжност и придобиване на специалност) трудовите отношения между страните не са били уредени с нов трудов договор или със съответно изменение на съществуващия съобразно чл. 237 КТ, може ли да възникне отговорност на работника или служителя за неизпълнение на задължение да работи при работодателя за определен срок, поето с договора по чл. 234 КТ?