Принтиране

Въпроси и отговори относно дежурството и времето на разположение – 3

Автор: Теодора Дичева,
Когато характерът на работата налага, с колективния или индивидуалния трудов договор може да се уговори задължение за работника да бъде на разположение на работодателя извън територията на предприятието, с готовност да осъществи при необходимост трудовата си функция.