- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 99/2020

Работодателят иска да прекратим трудовото ми правоотношение поради намаляване обема на работа, без да спазим срока на предизвестието ми от 1 месец.