Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 99/2020

Автор: МТСП,
Работодателят иска да прекратим трудовото ми правоотношение поради намаляване обема на работа, без да спазим срока на предизвестието ми от 1 месец.