Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 98/2020

Автор: МТСП,
В предприятието, в което работя, сключих втори трудов договор за извършване на дейност, различна от основния ми трудов договор при същия работодател. По втория трудов договор ми се полагат 20 дни платен годишен отпуск.