Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 97/2020

Автор: МТСП,
Служител е дисциплинарно уволнен, поради което дължи на работодателя си обезщетение по чл. 221, ал. 2 КТ. Има ли право работодателят да удържи обезщетението от последното трудово възнаграждение на служителя?