Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 96/2020

Автор: МТСП,
Ако основната заплата е увеличена от определена дата и към тази дата или след нея се ползва отпуск, възнаграждението за отпуска се преизчислява с увеличение. Ако заплатата е намалена, какво следва да се направи?