- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 94/2020

В предприятие е сключен колективен трудов договор, в който е предвиден по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ.