Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 94/2020

Автор: МТСП,
В предприятие е сключен колективен трудов договор, в който е предвиден по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ.