Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 93/2020

Автор: МТСП,
Трудовото правоотношение на работник е прекратено поради намаляване обема на работа и са му изплатени обезщетения по чл. 220, ал. 1 и чл. 222, ал. 1 КТ.