- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 91/2020

Работодател е разрешил на служител да ползва платен годишен отпуск в размер на 30 работни дни.