Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 91/2020

Автор: МТСП,
Работодател е разрешил на служител да ползва платен годишен отпуск в размер на 30 работни дни.