- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 90/2020

Pаботник по време на ползване на отпуск поради временна неработоспособност подава предизвестие за напускане? Откога започва да тече срокът на предизвестието – от деня на получаване на предизвестието от работодателя, или от деня на завръщане на работника на работа?